Kontakt

Ruch Społeczny: Polsko – Polonijne Zgromadzenie Niepoległościowe

http://ppzn.fc.pl

e-mail: adam.bednarczyk@protonmail.com
ppzn.centrum@protonmail.com

tel: 666 286 685

 

Adres do celów korespondencyjnych:

01-708 Warszawa
ul. Słodowiec 8 m.66

 

Skład Zarządu:

Przewodniczący – mgr inż. Adam Bednarczyk
Wiceprzewodniczący – kpt. NSZ inż. Mieczysław Cybulski
Wiceprzewodniczący – płk. AK  inż. Jan Kaczmarczyk
Wiceprzewodniczący – mecenas Tadeusz Mazanek
Sekretarz – Barbara Grodzka
Skarbnik – Henryk Bulski