Dear Buyer or Sponsor

I am looking for a buyer or sponsor of my three latest inventions that can be the source of huge incomes. Make an estimate yourself, please.

 

A method of extracting gas from gas shale deposit and a device for extracting gas from gas shale deposit. USPTO Appl. No: 15525883

A method of extracting gas from the gas shale deposit by the partial combustion of hydrocarbons in the deposit in air, characterized in that the gas extraction process is carried out by partial burning of the shale gas deposit during which liquid gas is evaporated and additionally light hydrocarbons and synthetic oil are produced. The solution does not use any chemicals and cause any contamination of the air or ground. It is about three times more efficient when compared with the method of high pressure hydraulic shale deposit crushing. The method applies only one pipeline or transporting shaft. Looking only for a buyer.

Patent No: 222362 Pl
Polish patent on a method and application for extracting shale gas from gas shale deposit by using two pipelines and transporting shaft. No chemical pollution for the environment.

 

Wind Power Plant Employing Sails. USPTO Appl. No: 15596947

The object of the invention is a wind power plant employing sails using the energy of the wind to directly propel machines and devices or to generate electrical energy.

At present windmills are used as power plants using wind energy. In the case of windmills air particles are hitting the blades on the windward side and transfer only a part of their momentum to the blades. The amount of the momentum transferred depends on the angle between the direction of the wind and the hypothetic surface tangent to the blade at the place of collision.

The rotating windmill blade hits air particles from the other – leeward side and transfers part of its momentum to the particles which are hit there. The process contributes to losses of energy and the further from the axis of the blade, the bigger the losses. A similar situation exists in the case of a wind power with a vertical axis. A rotating blade of the wind power plant forces the movement of air particles from the leeward side and the speed transmitted to air particles is proportional to the distance between the place of collision and the axis of rotation. At all present wind power plants’ wind blades in windmills or other propellers are attached to their points of suspension. The suspension lowers the amount of wind energy transferred to the wind power station.

The aim of the solution in this invention was to find a method and device of wind power plant providing higher efficiency in using kinetic energy of the wind, providing safety for birds flying nearby and eliminating infrasounds created by wind power plants which are harmful to health and also to increase maximum power gained from each square meter of the wind stream that is taken by the power station.

Higher energy efficiency of the wind power plant employing sails will be achieved by making the air particles hit the sail at angles not much different from the right angle and guaranteeing the possibility of adjusting the position of the sail to the direction of the flow of the air. The placing of the surface of the sail perpendicularly to the direction of the wind is made possible by the utilization of a rotational base to which the sail is mounted. Better visibility of the wind power plant employing sails and small speed of movable subassemblies of the wind power station employing sails as compared with speed of movable subassemblies of windmills guarantee higher safety for birds flying near the wind power station employing sails. The expected frequency of generated ultrasounds will be considerably below one hertz, so it will be beyond the range of infrasounds harmful to the human health.

For the existing windmills windmill blades cover only from 5-8% of the total area taken by rotating blades. While using the Wind Power Plant Employing Sails the working area of the sails is from 12 -20 times bigger for the same area taken by the rotating blades.

At least five times reduction in the cost of production of a unit of electrical energy as compared with the present wind power stations is expected.

 

Hurricane Speed Reducer USPTO Appl. No: 15,965,659

The destroying force of hurricanes is caused by the high speed of air particles hitting objects on the Earth’s surface. Especially high is the component of the speed resulting from rotary movement of air particles that are positioned at further distance from the center of the hurricane.

The object of the invention is a method and a device for reducing the speed of hurricanes at least to the second category in the SSHWS scale.

Sincerely,
Adam Bednarczyk

Ile Żydzi są winni Polakom?

„Sprawę długów kahalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec, historyk i historiozof profesor Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”. Według Konecznego dla żydowskich kahałów było „złotym interesem, żeby zapożyczać jak najwięcej u zamożniejszych Polaków; zadłużano się tak, aż strunka nareszcie pękła (…) W roku 1764 wyniosły długi organizacji żydowskich w ogóle bajeczną na owe czasy sumę półtrzecia miliona (tj. 2,5 miliona ówczesnych złotych), z czego około półtora miliona przypadło na pretensje duchowieństwa (przeważnie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów), a około 900 tys. złotych polskich na pretensje magnaterii.

Takiej sumy doliczono się w 1764 roku. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się! Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały zapewne poza spisem; drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jaki milion. (Por. F. Koneczny: „Cywilizacja żydowska”, Londyn 1974, s. 311). Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów świetnym sposobem na okradzenie Polaków (głównie magnaterii i duchowieństwa), czymś w rodzaju z dzisiejszych piramid finansowych.” – cytat.

Obiegowe złote polskie były równoważne polskim złotym czerwonym w proporcji w zależności od okresu od 4 do sześciu złotych obiegowych za jeden polski czerwony. Każdy polski złoty czerwony zawierał 3,5 grama złota. Przyjąłem średnią wartość jednego złotego czerwonego jako pięć złotych obiegowych.

2 500 000 złotych obiegowych jest równoważne 500 000 polskich złotych czerwonych.  Zawartość złota w 500 000 polskich złotych czerwonych wynosi:

500 000 złpc x 3,5 g/(złpc) = 1 750 000 [g]
Jedna uncja zawiera 31,1 [g]
Liczba uncji: 1 750 000 [g] / (31,1g/unc) = 56 270 uncji
Cena złota 2018 05 11 o szóstej rano wynosiła 1 320 USD za uncję co odpowiada sumie 74 276 527 USD

Pieniądze te pracowały dla Żydów przez (2018–1764) = 254 lata.

Wykorzystując te pieniądze Żydzi udzielali biednej szlachcie kredytów na wysokie odsetki. Przyniosło im to fortuny.

Żydzi najlepiej wiedzą, że pieniędzy nie pożycza się za darmo. Polacy tego doświadczyli po 1989 roku kiedy to odsetki wynosiły 30–40% a w jednym lat po 1989 r. około 80%.

Obciążmy ukradzioną kwotę odsetkami wynoszącymi tylko 5%, co obecnie daję sume do spłacenia:

74276527x(1,05)exp254 = 1,79x10exp13 = 17,9x10exp12 = 17,9 europejskich bilionów

Jeśli odejmiemy od tej sumy żądania żydowskie wynoszące 300 mld USD to w dalszym ciągu Żydzi maja do spłacenia tylko za tę jedną szkodę finansową wyrządzoną Polsce i Polakom 17,6 europejskich bilionów dolarów.

mgr inż. Adam Bednarczyk

PS

Obliczenia powyższe zostały zaprezentowane przeze mnie na zjeździe zorganizowanym przez Pana Prezydenta na uchodźtwie Hr Jana Zbigniewa Potockiego w dniu 2018.05.12

Proszę o upowszechnianie. Pragnę podziękować Panu Krzysztofowi Cierpiszowi redaktorowi Gazety Warszawskiej w Szwecji za przesłany mi akapit o długach żydowskich z książki p.t. Cywilizacja Żydowska napisanej przez Profesora Feliksa Konecznego.

Adam Bednarczyk
Warszawa 2018.05.11

850 mld USD odszkodowania dla Polski od Niemiec

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem przedstawiającym wyrok zasądzający odszkodowaniu dla Polski od Niemiec, który jest ignorowany przez media:

https://wolnemedia.net/850-mld-usd-odszkodowania-dla-polski-od-niemiec/

Europejski Sąd Polubowny Sąd Arbitrażowy w Ciechanowie w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. przyznał Polsce odszkodowanie 850 mld USD od Niemiec za zniszczenie Warszawy podczas II wojny światowej przez III Rzeszę. Wyroku nie można zrealizować w Polsce, ale można w Wielkiej Brytanii. Skierowano do brytyjskiego sądu wniosek o wydanie klauzuli wykonalności wyroku. Jeśli brytyjski sąd wyrok zaakceptuje, Niemcy będą musiały zapłacić 850 miliardów USD.

Informacja pochodzi od hrabiego Jana Zbigniewa Potockiego z audycji opublikowanej 16 kwietnia 2018 r.

Media w Polsce nie informują o tej sanacyjnej informacji. Poniżej zdjęcia wyroku sądu.
Jak czytamy w internecie: „Wyrok sądu arbitrażowego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego po uznaniu tegoż wyroku przez sąd państwowy, dotyczy to wyroków nienadających się do egzekucji, co następuje w formie postanowienia; albo po stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nadającego się do egzekucji, co następuje w formie nadania wyrokowi sądu arbitrażowego klauzuli wykonalności. odmowa uznania bądź stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nastąpić może wyłącznie gdy według ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz w wypadku gdyby uznanie bądź wykonanie wyroku było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).”

Hrabia jest postacią kontrowersyjną, gdyż formalnie występuje jako Prezydent Polski, gdyż uważa siebie za kontynuatora linii prezydentów II Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent na emigracji Kaczorowski, który przekazał władzę prezydentowi Lechowi Wałęsie, był według niego nielegalnym prezydentem. Szczegółowo wyjaśnia to na filmie poniżej.

Szczegółowo kwestie dziedziczenia władzy przez Potockiego omówiono TUTAJ. Linia władzy na wykresie niżej (kliknij by powiększyć).

Pan hrabia Jan Potocki ma zwolenników, ale również przeciwników oskarżających go o bycie samozwańcem, antysemitą i masonem (funkcję zawdzięcza dalekiemu kuzynowi Juliuszowi Nowinie-Sokolnickiemu, który przekazał mu insygnia władzy prezydenckiej). Ma również wrogów w obozie rządzących polityków, ponieważ uważa Konstytucję III RP (na mocy której sprawują władzę) za nielegalną.

Autorstwo: Maurycy Hawranek
Na podstawie: YouTube.com, Forum.bitcoin.pl
Źródło: WolneMedia.net

Sposób na zawrócenie procesu globalnego ocieplenia Ziemi

Warszawa 2017-12-11
Adam Bednarczyk
Warszawa
P.401051

Sposób na zawrócenie procesu globalnego ocieplenia Ziemi

Celem opracowania o nazwie: Sposób na zawrócenie procesu globalnego ocieplenia Ziemi jest przedstawienie możliwości eliminacji szkodliwych skutków do tej pory nazywanego w literaturze efektu cieplarnianego w połączeniu ze zmniejszaniem strat ciepła na ogrzewanie budynków w okresie zimowym, zmniejszeniem przegrzewania się budynków w okresie letnim, regulacją temperatur szklarni, do regulacji temperatury zbiorników wodnych jak na przykład jezior, basenów pływackich a nawet mórz. Ażeby tego dokonać należy stworzyć możliwość regulacji ilością energii słonecznej absorbowanej przez kulę ziemską w okresie całego roku. Czytaj dalej

The method of removing the global warming

Adam Bednarczyk, MSc in Eng. Warsaw 2017.12.11
Warsaw, Poland
Citizen: PL/US

The method of removing the global warming /lit.1/

There is no need to reduce the amount of CO2 in the Earth’s atmosphere in order to decrease the Earth’s temperature. By mounting mirrors or painting objects white on the Earth’s surface to reflect solar energy we can decrease the temperature of the Earth without reducing CO2 in the Earth’s atmosphere. After analyzing thermal and solar data, I see it is possible to make the Earth’s temperature go down by increasing the Earth’s albedo only. Czytaj dalej

To administrators of the countries engaged in process of lowering the Earth’s temperature

Warsaw 2017.06.30

This document is addressed to administrators of the countries engaged in process of lowering the Earth’s temperature.

Adam Bednarczyk, MSc in Eng.
Citizen: PL/US
Temporarily in Poland

There is no need to reduce the amount of CO2 in the Earth’s atmosphere in order to decrease the Earth’s temperature. By mounting mirrors or painting objects white on the Earth’s surface to reflect solar energy we can decrease the temperature of the Earth without reducing CO2 in the Earth’s atmosphere. After analyzing thermal and solar data, I see it is possible to make the Earth’s temperature go down by increasing the Earth’s albedo only.

Czytaj dalej

Do administracji państw zaangażowanych w eliminację efektu cieplarnianego

Warszawa  2017.06.30

Ten dokument jest adresowany do administracji państw zaangażowanych w eliminację efektu cieplarnianego.                                                                            

MSc in Eng. Adam Bednarczyk
adam2309@live.com
Obywatel: PL/US

Nie ma potrzeby redukcji ilości dwutlenku węgla w celu obniżenia średniej temperatury atmosfery ziemskiej. Poprzez zainstalowanie  zwierciadeł oraz malowanie obiektów wystawionych na działanie promieniowania słonecznego farbami refleksyjnymi możemy sterować ilością energii słonecznej dostarczanej do atmosfery ziemskiej.    Czytaj dalej