Uzupełnienie do mojej prelekcji dotyczącej globalnego ocieplenia

Chicago 2020-07-05

Uzupełnienie do mojej prelekcji dotyczącej globalnego ocieplenia /1/

Z podstawowej wiedzy z fizyki  zawartej w mojej prelekcji /1/ wynika, że ze wzrostem wielkości nieośnieżonej Ziemi powierzchni wzrasta ilość obsorbowanej energii słonecznej przez powierzchnię Ziemi  a tym samym powinien temu odpowiadać wzrost temperatury atmosfery ziemskiej.  W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z olbrzymim wzrostem wielkości nieśnieżonej powierzchni w Alpach. Prawdopodobnie podobny proces wystąpił w innych masywach górskich. Temu wzrostowi powierzchni nieosnieżonej nie towarzyszy  wzrost temperatury atmosfery ziemskiej. Doszedłem do wniosku, że musi zachodzić jakiś inny proces, który przeciwdziała wzrostowi temperatury atmosfery ziemskiej. W wyniku poszukwań znalazłem, że jest przewidywany okres małej ery lodowcowej, takiej jaka mieliśmy w siedemnastym wieku. Z Polski do Szwecji jeździło się saniami.  Szwedzkie wojsko przeszło przez Bałtyk i podbiło Holandię. 

Klimatolodzy /2/ przyjmują, że okres zimnego  słońca rozpoczął się w 2012 roku i będzie trwał przez trzydzieści lat. Żegnaj globalne ocieplenie. Na stronie ppzn.fc.pl mogą Państwo zobaczyć wykres podający spadek natężenia promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi w ostatnich latach. Nie podaję tego wykresu tutaj ponieważ nie chcę sie narazić na kłopoty z prawami autorskimi.

Miałem szczęście w roku 2008 lub na początku 2009 roku znależć informację w internecie mówiącą, że po powierzchni Słońca widocznej od strony Ziemi  przeleciało gigantyczne tsunami. Nie podano przyczyny tego zjawiska. 

Literatura:

  1. Adam Bednarczyk. Prezentacja przyczyn globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej.
  2. Climatologist: 30-Year Cold Spell Strikes Earth By Clayton B. Reid    |   Sunday, 16 November 2014 07:46 PM 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *