Zastosowanie MMS1 do celów prewencyjnych i leczniczych w walce z koronawirusem.

Chicago 2020-04-11

mgr inż. Adam Bednarczyk
adam.bednarczyk40@outlook.com 

PANOWIE: 
Dr Andrzej Duda Prezydent; listy@prezydent.pl 
Mateusz Morawiecki Premier; kontakt@kprm.gov.pl
Łukasz Szumowski Min. Zdr; kancelaria@mz.gov.pl
Media i Suweren

Zastosowanie MMS1 do celów prewencyjnych i leczniczych w walce z koronawirusem.

To wszystko co piszę o MMS nie stanowi zachęcania Państwa do korzystania z MMS. Nie posiadam informacji czy stosowanie suplementu MMS1 jest legalne czy też nie. Doszła do mnie informacja, że jedna z aptek we Wrocławiu wprowadziła MMS1 do sprzedaży. Gdybym zachęcał mogłoby to być bezprawne i mógłbym być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ja zachęcam Państwa do prowadzenia swojego procesu leczenia pod nadzorem lekarzy oraz o sprawdzenie czy używanie MMS1 wymaga zezwolenia władz. 

Uważam, że nie będzie potrzeby stosowania jakichkolwiek szczepionek niebezpiecznych dla zdrowia dzieci i dorosłych w przypadku niemal wszystkich chorób zakaźnych w przypadku gdy stosowanie MMS1 będzie legalne. 

Dla wyjaśnienia w poniżej zamieszczonym opisie stosowanie MMS1 wytwarza dwutlenek chloru, który jest stosowany w warszawskich wodociągach do niszczenia szczepów bakteryjnych w naszej wodzie pitnej. 

Napiszę więcej. Uważam, że jest rzeczą bardzo niebezpieczną poddawanie się szczepieniom szczepionkami, które nie przeszły atestów w wiarygodnych polskich laboratoriach, których skład chemiczny i działanie nie zostały przebadane. 

Chcę się z Państwem podzielić moją wiedzą o suplemencie opisanym w książce pod tytułem The Master Mineral Solution (MMS) of the 3rd Millenium – NAJWAŻNIEJSZY ROZTWÓR MINERALNY TRZECIEGO TYSIĄCLECIA. Odkrywcą roztworu będącego mieszanina chlorynu sodu NaClO2 w wodzie i jego leczniczego działania jest Amerykanin Jim V Humble. 

Do daty drugiego wydania w/w książki w 2013 roku według autora wynalazku co najmniej pięć milionów ludzi na świecie korzystało z MMS1.

Wynalazca tej mieszaniny nie mógł tej mieszaniny sprzedawać jako leku ponieważ amerykańskie FDA dopuszczające leki do sprzedaży z nieznanych powodów nie zechciało przebadać tej mieszaniny jako lekarstwa. Wynalazca był ścigany za udostępnianie tego preparatu chorym. Ażeby móc udostępniać ten preparat chorym Jim V Humble założył kościół w którym jest głównym biskupem udostępniającym ten lek chorym za darmo. Chorzy po otrzymaniu leku odwdzięczają się kościołowi datkami finansowymi.

Przytoczę kilka cytatów zawartych w tej książce. „Niszczone są obce organizmy; MMS niszczy mikroorganizmy, włączając w to wirusy, bakterie, grzyby, pleśń, drożdzę oraz pasożyty wywołujące różne choroby.„ „Wirusy są zabijane w inny sposób niż bakterie i inne mikroorganizmy. Otóż MMS zapobiega formowaniu się specjalnych protein potrzebnych do rozwoju wirusa; w ten sposób powodując jego zniszczenie.” 

„Zabicie wywołujących choroby organizmów zajmuje czas od czterech godzin do czterech tygodni, ale zazwyczaj poniżej jednego tygodnia. To naprawdę działa na wszystkie formy infekcji oraz mikroorganizmy, włączając w to choroby takie, jak białaczka.”

„Zabójcą ludzkości numer 1 jest dzisiaj malaria – choroba ta jest leczona poprzez MMS w ciągu kilku godzin”. 

„Stwierdzono usuwanie ciężkich metali z organizmu ludzkiego takich jak rtęć, ołów i innych po około dwóch tygodniach zażywania tego suplementu na podstawie badań ich zawartości w korzeniach ludzkiego włosa”.

„Neutralizowane są obce materie i trucizny poprzez procesy utleniania.” 

MMS1 może być stosowany prewencyjnie to jest zapobiegawczo lub leczniczo. W przypadku zastosowania prewencyjnego Jim V Humble zaleca stosowanie MMS1 dwukrotnie na dobę z użyciem każdorazowo po trzy krople 25% chlorynu sodu.

Dokładne dane jak stosować MMS1 w odniesieniu do wielu chorób można znaleźć w książce Jim’a V Humbla. Należy zaczynać od mniejszych dawek do większych a więc od jednej kropli do trzech kropli 25% chlorynu sodu. 

W swojej książce autor Jim V. Humble przytacza listy otrzymane od chorych, którzy z niektórych chorób nie mogli się wyleczyć przez długie lata. MMS przywrócił im zdrowie i radość życia.

Posiadam siedmioletnie doświadczenie w stosowaniu MMS1 na własnej osobie. Nigdy sie nie zawiodłem.

W przypadku zastosowania leczniczego używałem dwie krople 25% chlorynu sodu oraz 10 kropli soku wyciśniętego z cytryny. Mieszaninę tych substancji należy zamieszać, odczekać około trzech minut. Po tych trzech minutach zalać około 100 mililitrami wody, ponownie zamieszać, odczekać co najmniej 30 sekund a następnie sporządzoną mieszaninę wypić. 

Przygotowywanie mieszaniny co ok. jednej godziny jest uciążliwe, dlatego jednorazowo przygotowywałem około dziesięciu porcji mieszaniny. Podaje stosowany przeze mnie sposób przygotowania mieszaniny MMS–u na co godzinne dziesięciokrotne użycie tej mieszaniny z użyciem litrowej butelki. 

Do sporzadzenia mieszaniny używałem: dwadzieścia kropli 25% chlorynu sodu + 100 kropli lub nieco więcej soku wyciśniętego z cytryny, zamieszać i odczekać 3 minuty, zalać wodą prawie do pełna a następnie zawartość w butelce zamieszać. Po co najmniej 30 sekundach można wypić pierwszą porcję mieszaniny. 

Wysokość słupa cieczy w butelce można podzielić na dziesięć w przybliżeniu równych części do wypijania co godzinę. Jeden litr chlorynu sodu w centralach chemicznych obecnie kosztuje około trzydziestu złotych. Sam produkt na dwudniową kurację pojedynczej osoby może kosztować 20 groszy a razem z cytryną około złotówki bez konieczności naprzykszania się lekarzom. W mojej praktyce w przypadku wzrostu temperatury mojego ciała do 37,4°C zaczynałem kurację z użyciem chlorynu sodu. Posiadam w starych kalendarzach zapisy spadku temperatury w pocesie leczenia sie tym produktem. Temperatura wracała do normalnej po jednym a najwyżej po dwóch dniach kuracji. W podobny sposób pozbywałem się katarów, bólu gardła i zapalenia płuc. Silne antywirusowe działanie chlorynu sodu stwierdziłem w przypadku jego zastosowania do pozbycia się brodawki pochodzenia wirusowego na palcu wskazujacym lewej ręki.

Około dwóch lat temu e-mailem przesłałem informacje o MMS1 do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rolnictwa. Chciałem ażeby zamiast zabijać chore na AFS zwierzęta w Polsce wyleczyć je MMS-em. Wysłałem również email o MMS1 do ambasad: Rosji, Białorusi i Ukrainy w celu leczenia w tych krajach ASF. 

Jestem przekonany, że prewencyjne podawanie procownikom MMS1 przed rozpoczęciem pracy i na jej zakończenie oraz podarowanie prewencyjnych przygotowanych do wypicia porcji chlorynu sodu dla rodzin osób pracujących znacząco zmniejszy może nawet wyeliminuje nowe zachorowania na koronawirusa. Pozwoliło by to uruchomić polską gospodarkę a ponadto setki tysięcy obywateli polskich uchronić przed utratą zdrowia bądź życia. 

Znajdźmy ilość chlorynu sodu niezbędnego do poddania prewencyjnemu działaniu tego preparatu czterdziestu milionom Polaków przez okres jednego tygodnia. Jedna osoba potrzebuje 7dni x 6 kropel dziennie co stanowi czterdzieści dwie krople na tydzień. W celu obsłużenia 40 mln Polaków przez tydzień potrzeba 168x10exp7 kropli . Według moich pomiarów w jednym litrze chlorynu sodu znajduje się około 18200 kropli. Ilość niezbędnego ciekłego 25% chlorynu sodu wynosi ok. 93 tys. litrów. Przy cenie jednego litra chlorynu sodu ok. 30 PLN/litr koszt prewencyjnego chlorynu sodu do celów prewencyjnych oraz leczenia nie powinien przekroczyć trzech milionów złotych. Do tej ilości należy dodać koszt cytryn bądź kwasku cytrynowego. Cała suma nie powinna przekroczyć 15 – 20 milionów PLN na tydzień. Podanie prewencyjnie i tam gdzie jest niezbędne podanie MMS1 leczniczo w ciągu jednego a napewno w ciągu kilku tygodni w moim przekoniu przywróci normalne warunki życia naszych obywateli.

Z poważaniem 
Adam Bednarczyk

PS
W pierwotnej wersji była wprowadzona w obliczeniach błędna liczba kropli w jednym litrze chlorynu sodu wynosząca 1820 kropli. Powinna była być użyta liczba 18200.

Globalne ocieplenie połączone z horrorem Polish-English

P.415051 Globalne ocieplenie połączone z Horrorem https://youtu.be/-b5xrgvv0ts; 

Powyższe opracowanie – jego autor wykorzystał w zgłoszeniu patentowym P. 415051 w Polsce w dniu 2015.1128. Może mieć ono zastosowanie do regulacji ilości deszczu.

Państwo pozwolą, że się przedstawię. Nazywam się Adam Bednarczyk, posiadam obywatelstwo polskie i obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Jestem z wykształcenia inżynierem mechanikiem precyzyjnym, ze specjalnością przyrzady pokładowo – lotnicze i urządzenia automatyczne. Z zamiłowanie jestem fizykiem i większość swojego życia zawodowego spędziłem jako nauczyciel akademicki fizyki.

The above study – its author used it in patent application P. 415051 in Poland on 2015.1128. It can be used to regulate the amount of rain.

Allow me to introduce myself. My name is Adam Bednarczyk, I am a Polish citizen and a US citizen. I am a precision mechanical engineer by education, specializing in airborne and automatic devices. I am a passionate physicist and have spent most of my professional life as an academic physics teacher.

Tytuł mojego opracowania to: „Działalność człowieka powodujaca wzrost ilości nieośnieżonej powierzchni Ziemi jest przyczyna globalnego ocieplenia Ziemi”. Byłem jedynym cywilnym pracownikiem, którego przyjał do pracy do Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Minister Szkolnictwa Wyższego Nauki i Techniki Prof. Generał Sylwester Kaliski. W Instytucie pracowaliśmy nad Polską Metodą Syntezy Termojądrowej do celów energetycznych, chociaż sądzę, że mogła ta synteza termojądrowa służyć do wielu innych cełow.

The title of my study is: „Human activity causing an increase in the amount of the Earth’s un-snowy surface cause of global warming”. I was the only civilian employee who was admitted to the Institute of Plasma Physics and Laser Microsynthesis by the Minister of Higher Education of Science and Technology, Professor General Sylwester Kaliski. At the Institute we worked on the Polish Method of Thermonuclear Synthesis for energy purposes, although I think that this fusion could be used for many other purposes.

W obecnych publikatorach uważa się, ze wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej jest głównym czynnikiem, który powoduje globalne ocieplenie Ziemi. Fakty jakie możemy zaobserwować w przyrodzie jak i opracowania teoretyczne przeczą temu stwierdzeniu.

In current publications it is believed that the increase in the amount of carbon dioxide in the Earth’s atmosphere is the main factor causing global warming of the Earth. The facts we can observe in nature as well as theoretical studies contradict this statement.

Zająłem sie tym tematem ponieważ w tej dziedzinie spędziłem większość swojego życia, a ponadto jest to bardzo istotny dla naszej gospodarki narodowej. Gdybyśmy chcieli ten temat opisać w sposób matematyczny jest on zbliżony do generatorów laserowych. W technicznych rozwiązaniach generator laserowy składa się z dwóch zwierciadeł i pracuje się na jednej długości fali. 

I have taken up this topic because I have spent most of my life in this area and it is very important for our national economy. If we would like to describe this topic in a mathematical way it is similar to laser generators. In technical solutions, the laser generator consists of two mirrors and operates on one wavelength.

W przypadku przyrody porównanej do generatora laserowego – jednym zwierciałem jest powierzchnia Ziemi a drugim zwierciadłem jest jest atmosfera ziemska jako zwierciadło rozproszone. Następnie promieniowanie biegnie w bardzo różnych kierunkach i pracuje się na setkach różnych długości fal jakie generują się w atmosferze ziemskiej.

In the case of nature compared to a laser generator, one mirror is the Earth’s surface and the other is the earth’s atmosphere as a dispersed mirror. Then the radiation runs in very different directions and works on hundreds of different wavelengths that are generated in the Earth’s atmosphere.

W sposób bardzo uproszczony zjawisko nagrzewania się atmosfery ziemskiej można opisać efektem szklarniowym. Ażeby efekt szklarniowy dobrze działał należy mieć folię dobrze przepuszczającą promieniowanie widzialne a ponadto folia powinna charakteryzować się brakiem przepuszczalności dla promieniowania podczerwonego. 

In a very simplified way, the phenomenon of heating up the earth’s atmosphere can be described by the greenhouse effect. In order for the greenhouse effect to work well, it is necessary to have a foil that is well permeable to visible radiation and, moreover, the foil should be characterized by a lack of permeability to infrared radiation.

Promieniowanie słoneczne widzialne wnika do wnętrza szklarni. Substancje znajdujące się wewnątrz szklarni są nagrzewane tym promieniowaniem słonecznym.* Nagrzane promieniowaniem słonecznym substancje w szklarni wypromieniowują swoją energię w postaci promieniowania podczerwonego, które nie może wyjść na zewnątrz ze względu na to, że folia pokrywająca szklarnię na to nie pozwala. W wyniku tego procesu następuje wzrost temperatury wewnątrz szklarni. 

The visible solar radiation penetrates into the glass house, the substances inside the glass house are heated by this solar radiation.* The substances heated up by solar radiation radiate their energy in the form of infrared radiation, which cannot go outside because the foil covering the greenhouse does not allow it. This process results in an increase in temperature inside the greenhouse.

Gazy cieplarniane to: para wodna, para wodna z chmurami, dwutlenek węgla CO2, metan NH4, Podtlenek azotu N2O, ozon O3 i zwiążki freonowe. Tabela nr 1 pokazuje teoretyczne wartości absorpcji promieniowania podczerwonego dotyczące hipotetycznych atmosfer które są pozbawione gazów wymienionych w kolumnie pierwszej.

Greenhouse gases are: water vapour, water vapour with clouds, carbon dioxide węgla CO2, methane NH4, nitrous oxide N2O, ozone O3 and freon compounds. Table 1 shows the theoretical infrared absorption values for hypothetical atmospheres that are devoid of the gases listed in column 1.

W przypadku atmosfery ziemskiej złożonej tylko z pary wodnej i z chmur absorbcja promieniowania podczerwonego takiej atmosfery wynosi osiemdziesiąt pięć procent. Drugim interesującym dla nas przypadkiem jest hipotetyczna atmosfera, która nie zawiera dwutlenku węgla. Taka atmosfera absorbuje dziewięćdziesiąt jeden procent promieniowania podczerwonego. 

In the case of an Earth’s atmosphere consisting only of water vapor and clouds, the absorption of infrared radiation in such an atmosphere is eighty-five percent. The second case of interest for us is a hypothetical atmosphere that does not contain carbon dioxide. Such an atmosphere absorbs ninety one percent of infrared radiation.

Wynik ten świadczy o tym, że dwutlenek węgla absorbuje sam tylko dziewięć procent promieniowania podczerwonego. Stosując metodę aproksymacji liniowej można wykazać, że niewielki wzrost ilości dwutlenku węgla może owocować niewielkim wzrostem absorbcji promieniowania podczerwonego. Ten niewielki wzrost absobcji promieniowania podczerwonego nie może dominująco wpływać na wzmocnienie efektu szklarniowego.

This result shows that carbon dioxide alone absorbs only nine percent of infrared radiation. Using the linear approximation method, it can be shown that a small increase in the amount of carbon dioxide can result in a small increase in the absorption of infrared radiation. This small increase in infrared absorption cannot dominate the greenhouse effect. 

Kolejnym dowodem wykazującym, że gazy cieplarniane mają niewielki wpływ na temperaturę atmosfery ziemskiej jest zachowywanie się atmosfery ziemskiej na pustyniach. Ktokolwiek był na pustyni wie, że po zachodzie słońca następuje szybki spadek temperatury. 

Another proof that greenhouse gases have little effect on the temperature of the earth’s atmosphere is the behavior of the earth’s atmosphere in the deserts. Whoever has been in the desert knows that the temperature drops quickly after sunset.

Atmosfera ziemska na pustyniach chrakteryzuje się zmniejszoną ilością pary wodnej i posiada wszystkie pozostałe gazy cieplarniane. Wilgotność względna na Saharze nie przekracza 25% i temperatury w ciągu dnia osiągają wartości pięćdziesięciu – sześćdziesięciu stopni Celsjusza. 

The earth’s atmosphere in the deserts is affected by reduced water vapor and has all the other greenhouse gases. The relative humidity in the Sahara does not exceed 25% and daytime temperatures reach fifty to sixty degrees Celsius. 

Sam fakt, że na pustyniach mamy do czynienia z szybkim spadkiem temperatury atmosfery ziemskiej po zachodzie dowodzi, że gazy tam znajdujace się to jest z małą ilością pary wodnej do dwudziestu pięciu procent nie wytwarzają znaczącego efektu cieplarnianego powstrzymującego ucieczkię promieniowania podczerwonego.

The very fact that in the deserts we are dealing with a rapid drop in the temperature of the earth’s atmosphere after the sunset proves that the gases found there are with a small amount of water vapor up to twenty-five per cent do not produce a significant greenhouse effect that stops the escape of infrared radiation.

Kolejnym dowodem potwierdzającym, że wszystkie gazy cieplarniane bez pary wodnej nie mają prawie żadnego wpływu na globalne ocieplenie atmosfery ziemskiej są różne procesy zmiany temperatury atmosfery ziemskiej na Biegunie Północnym i Biegunie Południowym. 

Another proof that all greenhouse gases without steam have almost no impact on global warming is the different processes of temperature change in the Earth’s atmosphere at the North Pole and South Pole.

Na Biegunie Północnym, który charakteryzuje się zmniejszoną ilością pary wodnej i wzrostem ilości pary wodnej mamy do czynienia ze wzrostem temperatury. Wielkość tego wzrostu temperatury jest różną w różnych pozycjach literaturowych.*

At the North Pole, which is characterized by a decrease in the amount of water vapor and an increase in the amount of water vapor, there is a rise in temperature. The magnitude of this temperature rise varies from one literature item to another.*

W niektórych pozycjach mówi się, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, mamy do czynienia ze wzrostem średniej temperatury na Biegunie Północnym o dwa stopnie Celsjusza. Następuje tam wzrost temperatury atmosfery ziemskiej i topnienie lodowca na powierzchni stykania się lodowca z atmosferą ziemską. 

In some positions, it is said that over the last few decades, there has been an increase in average temperature at the North Pole of two degrees Celsius. There is an increase in the temperature of the earth’s atmosphere and melting of the glacier on the surface of the contact between the glacier and the earth’s atmosphere.

Zupełnie inny jest wpływ gazów cieplarnianych na środowisko Bieguna Południowego. Na Biegunie Południowym zawartość pary wodnej jest znikoma i wynosi 0,03% wilgotności względnej.

The impact of greenhouse gases on the South Pole’s environment is completely different. At the South Pole, the water vapor content is negligible and amounts to 0.03% relative humidity.

Na Biegunie Południowym okazuje się, że nie ma wzrostu temperatury przy wzroście ilości gazów cieplarnianych. Dane te można znaleźć w publikacji Uniwersytetu w Alabamie an podstawie pomiarów temperatury w stacji Polarnej Huntsville na Biegunie Południowym. Dane te dotyczą zmian temperatury w latach od 1980 r. do 2012 r. Te dane są widoczne na załączonym wykresie.

At the South Pole, it turns out that there is no increase in temperature when the amount of greenhouse gases increases. These data can be found in a publication by the University of Alabama based on temperature measurements at Huntsville Polar Station at the South Pole. This data refers to temperature changes between 1980 and 2012. The results of the temperature measurement are shown in the attached graph.

Australijska stacja meteorologiczna na Biegunie Południowym nadzorowana przez Instytut w Newmayer z również podaje zmiany temperatury atmosfery ziemskiej za lata 1980 do 2012. Stacja ta stwierdziła niewielki spadek temperatury w latach 1980 – 2012 na Biegunie Południowym. 

The Australian South Pole weather station supervised by the Newmayer Institute also reports changes in the Earth’s atmosphere temperature from 1980 to 2012. The station reported a slight decrease in temperature from 1980 to 2012 at the South Pole.

Brak wpływu wzrostu ilości gazów cieplarnianych na temperaturę atmosfery ziemskiej zarówno na pustyniach jak i na Biegunie Południowym dowodzi, że wzrost ilości gazów cieplarnianych nie zawierających pary wodnej w atmosferze nie ma żadnego wpływu na wzrost temperatury atmosfery ziemskiej.

The lack of influence of the increase in the amount of greenhouse gases on the temperature of the earth’s atmosphere both in deserts and in the South Pole proves that the increase in the amount of greenhouse gases that do not contain water vapor in the atmosphere has no influence on the increase in the earth’s atmosphere temperature.

Spróbujmy wyjaśnić co powoduje wzrost temperatury atmosfery ziemskiej na Biegunie Północnym. Na zmiany temperatur na Biegunie Północnym napewno mają wpływ zmiany temperatur na obszarach przylegających do Bieguna Północnego. Szczególnie znaczący wpływ na zmiany temperatury na Biegunie Północnym może mieć ciągły wzrost temperatur w Europie. 

Let us try to explain what causes the temperature of the Earth’s atmosphere to rise at the North Pole. Temperature changes at the North Pole are certainly influenced by temperature changes in areas adjacent to the North Pole. The continuous increase of temperatures in Europe can have a particularly significant impact on temperature changes at the North Pole.

Wzrost temperatur w Europie jest powodowany wzrostem ilości osiedli mieszkaniowych oraz wzrostem ilości energii cieplnej zużywanej na cele przemysłowe.

The increase in temperatures in Europe is caused by the increase in the number of housing estates and the increase in the amount of thermal energy used for industrial purposes.

Wokół Bieguna Północnego utworzyły się zbiorniki wodne, które absorbują znaczące ilości ciepła i one mogą powodować wzrost temperatury. Jest jeszcze jeden czynnik wynikajacy z praw fizyki. Każdy wzrost temperatury powietrza pozwala na zwiększenie ilości pary wodnej w powietrzu. Para wodna i chmury sa najleprzymi czynnikami powodującymi efekt cieplarniany.wytwarzany przez atmosferę ziemską. 

Around the North Pole water reservoirs have been formed, which absorb significant amounts of heat and they can cause temperature rise. There is another factor resulting from the laws of physics. Every increase in air temperature allows to increase the amount of water vapor in the air. Steam and clouds are the best factors causing the greenhouse effect.produced by the earth’s atmosphere. 

Mamy więc do czynienia ze zwiększaniem się efektu cieplarnianego przez parę wodną a nie przez dwutlenek węgla.

So we are dealing with an increase in the greenhouse effect by steam and not by carbon dioxide.

Następnie zamierzam przedstawić jakie znaczenie w procesie globalnego ocieplenia mają bezśnieżne zimy. Wróćmy do okresu sprzed około osiemdziesięciu lat. W tamtych latach w środku Europy w Polsce okresy mroźnej zimy były znacznie dłuższe. Trwały one od połowy listopada niekiedy do końca marca. Zimno bywało również w kwietniu zgodnie z polskim przysłowiem „kwiecień plecień tak przeplata, trochę zimy trochę lata”.

Then I intend to present the importance of snowless winters in the global warming process. Let us go back to the period about eighty years ago. In those years in the middle of Europe, Poland had much longer periods of cold winters. They lasted from mid-November, sometimes until the end of March. It was also cold in April, according to the Polish proverb „April the twilight so intertwines, a little winter a little summer”.

W zimie były zamarźnięte wszystkie zbiorniki wodne i pokryte warstwą śniegu oraz ziemia była pokryta grubą warstwą śniegu.Co się dzieje pod warstwą śniegu to jest na granicy śnieg – ziemia. W miejscu stykania się śniegu z ziemią temperatura nigdy nie przekracza zera stopni w skali Celsjusa. Przy bardzo niskich temperaturach atmosfery ziemskiej ta temperatura może spadać do temperatur niższych od zera. 

In winter all water reservoirs were frozen and covered with a layer of snow and the ground was covered with a thick layer of snow. What happens under the layer of snow is on the border between snow and ground. At the point where the snow meets the ground, the temperature never exceeds zero degrees Celsius. At very low temperatures of the earth’s atmosphere this temperature can drop to temperatures below zero.

Z opowiadań moich przodków dowiedziałem się, że w tamtym okresie czasu ziemia zamarzała nawet do głębokości pół metra. Zmniejszanie się powierzchni pokrywy śniegowej rozpoczęło się od momentu powstawania osiedli i miast w których budowano domy. Wysokie strome dachy powiększały i ściany boczne budynków powiekszały ilość absorbowanej energii słonecznej. Gdy ich było co raz więcej skracały one okres trwania zimy.

From the stories of my ancestors I learned that at that time the earth froze up to half a meter deep. The snow cover began to shrink from the moment the settlements and towns where houses were built were built. High steep roofs enlarged and side walls of buildings increased the amount of absorbed solar energy. When there were more and more of them, they shortened the duration of winter.

W procesie rozwoju przemysłu i powstawania ośrodków wielkomiejskich ilość ciepła dostarczana do atmosfery ziemskiej ciągle wzrastała. Zimy ulegały skróceniu a następnie rozpoczął się okres bezśnieżnych zim. W ostatnich latach w Polsce mamy do czynienia z zimami prawie bezśnieżnymi za wyjątkiem terenów wysokogórskich.

In the process of industrial development and the creation of metropolitan centers, the amount of heat supplied to the earth’s atmosphere has been constantly increasing. Winters were shortened and then a period of snowless winters began. In recent years in Poland we have been dealing with almost snowless winters, with the exception of alpine areas.

Zapoznajmy się z kilkoma terminami dotyczącymi nierównowagi termodynamicznej Ziemi. Jednym z takich terminów jest słowo ALBEDO. Albedo jest to współczynnik odbicia energii promieniowania słonecznego od dowolnej powierzchni. 

Let’s read some of the terms for the thermodynamic imbalance of the Earth. One such term is the word ALBEDO. Albedo is the coefficient of reflection of solar energy from any surface.

Dla powierzchni lądu jest przyjęty współczynnik albedo wynoszący 0,3. Oznacza to że ziemia – ląd odbija 30 procent energii promieniowania słonecznego, natomaiast 70 procent tego promieniowania społecznego jest pochłaniana przez powierzchnię lądu. 

For the land surface, an albedo factor of 0.3 is assumed. This means that the earth-shore reflects 30 percent of the energy of solar radiation, natomial 70 percent of this social radiation is absorbed by the land surface.

Zbiorniki wodne, akweny wodne odbijają tylko trzy procent energii promieniowania słonecznego, natomiast 97 procent promieniowania słonecznego jest pochłaniane przez zbiorniki wodne i to one stają się wielkimi magaazynami ciepła.

Średnie przyjete albedo dla powierzchni Ziemi wynosi o.12.

Water reservoirs, water bodies reflect only three percent of the energy of the solar radiation, while 97 percent of the solar radiation is absorbed by the water bodies and they become the great heat magazines.

The average albedo absorbed for the Earth’s surface is o.12.

Kolejnym terminem jest nasłonecznienie. Może ono dotyczyć tygodnia miesiąca lub roku lub kwartału. Jest to ilość energii słonecznej padającej na jeden metr kwadratowy płaskej poziomej powierzchni. 

Another term is insolation. This can be a week of a month or a year or a quarter. It is the amount of solar energy incident per square meter of flat horizontal surface.

Dla Polski, dla okresu zimowego to jest dla trzech miesięcy grudzień, styczeń i luty ilość energii słonecznej padającej na jeden metr kwadratowy i pomnożona przez 0,7 jest ilością energii słonecznej, którą absorbuje metr kwadratowy powierzchni ziemi w Polsce obecnie w okresie bezsnieżnej zimy. 

For Poland, for the winter period it is for three months December, January and February the amount of solar energy falling on one square meter and multiplied by 0.7 is the amount of solar energy that is absorbed by one square meter of the Earth’s surface area in Poland at present during a snowless winter.

Ta ilość ciepła zaabsorbowana w okresie zimowym przez jeden metr kwadratowy wystarcza na stopienie 961,5 kilograma śniegu. Możemy sobie wyobrazić jak olbrzymie ilości ciepła są absorbowane w wynlku bezśnieżnych zim.

This amount of heat absorbed in winter by one square meter is enough to melt 961.5 kg of snow. We can imagine how huge amounts of heat are absorbed in the snowless winters.

Niestety absorbcji tych olbrzymich ilości ciepła nie uwzględniono w procesaach rozważania zagadnień termodynamicznych Ziemi na wszystkich konferencjach światowych jakie się odbyły na świecie. Naukowcy na tych konferencjach uważają, że tylko dwutlenek węgla ma wpływ na wzrost temperatury atmosfery ziemskiej.

Unfortunately, the absorption of these huge amounts of heat was not taken into account in the processes of considering the thermodynamic issues of the Earth at all the world conferences that took place in the world. Scientists at these conferences believe that only carbon dioxide has an impact on the increase in the temperature of the Earth’s atmosphere.

Jest jeszcze jedna wielkość istotna w zagadnieniach globalnego ocieplenia to jest średnai wartość nierównowagi termodynamicznej dla jednego metra kwadratowego powierzchni Ziemi. Ta nierównowaga termodynamiczna dla jednego metra kwadratowego powierzchni Ziemi, średnia wartość dla całej kuli ziemskiej i dla całego roku wynosi 0.9 joula ma metr kwadratowy i sekundę albo prościej 0.9W/m2.

There is one more important figure in global warming issues, which is the average value of thermodynamic imbalance for one square meter of the Earth’s surface. This thermodynamic imbalance for one square meter of the Earth’s surface, the average value for the whole globe and for the whole year is 0.9 joules per square meter and second or simply 0.9 [W/m2].

 

Z powyższej wartości nierównowagi termodynamicznej możemy policzyć całkowitą nierównowagę termodynamiczną Ziemi dla całego roku w ten sposób, że pomnożymy wartość 0.9W/m2 przez ilość metrów kwadratowych powierzchni Ziemi i pomnożymy przez ilość sekund w ciągu roku.

Wartość nierównowagi termodynamicznej Ziemi w ciągu roku wynosi 1,5×1022 Joules. 

From the above value of thermodynamic imbalance we can calculate the total thermodynamic imbalance of the Earth for the whole year in such a way that we multiply the value of 0.9 [W/m2] by the number of square meters of the Earth’s surface and multiply by the number of seconds during the year.

The value of the thermodynamic imbalance of the Earth during the year is 1.5×1022 Joules.

Najprostrzym sposobem przywrócenia równowagi termodynamicznej Ziemi jest moim zdaniem będzie zastosowanie folii refleksyjnych. Załóżmy, że mamy folie refleksyjne o współczynniku odbicia wynoszącym 0.8 oraz współczynnik transmisji odbitego promieniowania przez atmosferę ziemską jest równy 0.82. 

The easiest way to restore the thermodynamic balance of the Earth is, in my opinion, to use reflective films. Let’s assume that we have reflexive films with the reflection factor of 0.8 and the transmission coefficient of reflected radiation through the Earth’s atmosphere is equal to 0.82. 

Znajdźmy teraz wielkość powierzchni reflejsyjnej, która odbije 1,5×1022 Joules. Państwo widzą równanie z którego możemy wyliczyć wielkość tej powierzchni. Ta wielkość powierzchni wynosi około 4 mln. km2. Jest to około 40 procent powierzchni Europy.

Now let’s find the size of the reflexive surface that will reflect 1.5×1022 Joules. You can see the equation from which we can calculate the size of this surface. This size of the area is about 4 million. km2. This is about 40 percent of the European area.

W rzeczywistości ta wartość może być znacznie większa ze względu na to że obecnie powierzchnia Ziemi absorbuje znacznie większe ilości energii promieniowania słonecznego ze względu na wzrost wielkości powierzchni nieośnieżonej. Może to być wzrost o 50 a może o 100 procent.

Znajdźmy następnie jaka powinna być powierzchnia zaśnieżenia ażeby została przywrócona równowaga termodynamiczna Ziemi. 

In fact, this value can be much higher due to the fact that the Earth’s surface currently absorbs much more energy from the sun’s rays due to the increase in the size of the snowless area. This can be an increase of 50 or maybe 100 percent.

Let’s then find out what the snow surface should be so that the thermodynamic balance of the Earth is restored.

Ażeby znaleźć wielkość tej zaśnieżonej powierzchni przyjmijmy, że średnie nasłonecznienie w okresie zimowym.dla Europy jest równe średniemu nasłonecznieniu w okresie zimowym dla Polski. Polska znajduje się pośrodku pomiędzy równikiem a biegunem. Myślę, że wybranie tej wartości jako średniej dla całej kuli ziemskiej jest uzasadnione. 

In order to find the size of this snowy area, let’s assume that the average winter insolation for Europe is equal to the average winter insolation for Poland. Poland is in the middle between the equator and the Pole. I think that choosing this value as an average for the whole globe is justified.

Mnożąc poszukiwaną powierzchnię śniegu Ars przez trzymiesięczne nasłonecznienie w okresie zimowym dla Polski i wynoszące 127236 [Wh/m2] i przyrównując tę wartość do wielkości nierównowagi termodynamicznej Ziemi wynoszącej 1.5×1022 [J] znajdujemy wielkość niezbędną powierzchnię Ziemi, której zasnieżenie przywróci równowagę termodynamiczną Ziemi. Obliczona wielkość tej powierzchni wynosi 32.7 mln. km2.

Multiplying the sought-after Ars snow surface by the three-months of sunshine in the winter period for Poland, amounting to 127236 [Wh/m2], and comparing this value to the size of the Earth’s thermodynamic imbalance of 1.5×1022 [J], we find the size of the necessary surface of the Earth, the snow of which will restore the thermodynamic balance of the Earth. The calculated size of this area is 32.7 million km2.

Według moich obserwacji znaczacy spadek okresu zaśnieżęnia w Polsce nastapił latach siedemdziesiatych ubiegłego wieku. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku według moich obserwacji i z danych meteorologicznych sądzę, żę można przyjąć następujące proporcje zmniejszenia się czaso-zaśnieżania się Ziemi:

According to my observations, a significant decrease in the period of snowy weather in Poland occurred in the seventies of the last century. Since the seventies of the last century, according to my observations and meteorological data, I believe that the following proportions of the decrease of the Earth’s snow-time decrease can be assumed:

 1. Zaśnieżenie Europy zmniejszyło się o połowę to jest – 5 mln km2,
 2. Terenów byłego Związku Radzieckiego również o połowę to jest – 11 mln. km2, 
 3. Chiny,Japonia, Korea i Himalaye razem – 3 mln km2,
 4. Część Bieguna Północnego i przyległe akweny morskie – 3 mln km2, 
 5. Stany Zjednoczone i Kanada – 9 mln km2,
 6. Lądy w Ameryce Południowej – mln. km2.
 1. The snow cover of Europe has decreased by half, i.e. – 5 million km2,
 2. The area of the former Soviet Union is also lowered by half is – 11 million km2, 
 3. China, Japan, Korea and Himalaya together – 3 million km2,
 4. Part of the North Pole and adjacent sea basins – 3 million km2, 
 5. The United States and Canada – 9 million km2, 
 6. Land in the South America – 2 million km2.

Razem daje to powierzchnię 33 mln. km2. Wielkość ta wydaje mi się odpowiadać zaistniałej wartości zmniejszenia się powierzchni zaśnieżenia na kuli ziemskiej. Ta szacunkowa wartość 33 mln. km2 wydaje się być w przybliżeniu realną i potwierdza ona ideę, że przyczyną globalnego ocieplenia jest wzrost nieośnieżonej powierzchni Ziemi powodowanej działalnoscią człowieka. 

In total, it gives an area of 33 million. km2. This size seems to me to correspond to the existing value of the reduction of snow surface on the globe. This estimated value of 33 million. km2 seems to be roughly real and it confirms the idea that the cause of global warming is the increase of the Earth’s un-snowy area caused by human activity.

Swoje opracowanie stwierdzające, że przyczyną globalnego ocieplenia nie jest dwutlenek wegla a brak ośnieżonej powierzchni jest przyczyną globalnego ocieplenia Ziemi wysłałem do bardzo wielu instytucji, przede wszystkim kilkakrotnie do władz RP, kilkakrotnie do Ministra Środowiska w Polsce, do kierownictwa Konferencji Klimatycznej w Paryżu, wielu ośrodków naukowych w Polsce i na świecie i do ONZ.

Swoje opracowanie stwierdzające, że przyczyną globalnego ocieplenia nie jest dwutlenek wegla. Przyczyną jest „Działalność człowieka powodująca wzrost wielkości nieośnieżonej powierzchni Ziem” Opracowanie to wysłałem do bardzo wielu instytucji, przede wszystkim kilkakrotnie do Ministerstwa Środowiska w Polsce, Szwedzkiego Komitetu Nagrody Nobla, Szwedzkiej Akademii Nauk, do kierownictwa Konferencji Klimatycznej w Paryżu 2015oraz wielu ośrodków naukowych w Polsce i na świecie i do ONZ.

My study stating that the cause of global warming is not carbon dioxide. The reason is „Human activity causing an increase in the size of the Earth’s unspoilt area”. I sent this study to many institutions, mainly several times to the Ministry of the Environment in Poland, the Swedish Nobel Prize Committee, the Swedish Academy of Sciences, to the management of the Climate Conference in Paris 2015 and many scientific centers in Poland and worldwide and to the UN.

Na Konferencji COP 24 w Katowicach kopię swojego opracowania dotyczącego zagadnień klimatycznych wręczyłem zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ, który obiecał, że zapozna się z tekstem i odpowie na mój dokument.

At the COP 24 Conference in Katowice I handed over a copy of my study on climate issues to the Deputy Secretary-General of the United Nations, who promised to read the text and respond to my document.

Niestety od nikogo nie uzyskałem odpowiedzi. W każdym z tych dokumentów zaznaczałem, że według mojego rozeznania mamy do czynienia z ciągłym wzrostem wielkości powierzchni nieosnieżonej i w pewnym momencie ten wzrost będzie tak szybki, że nie zdołamy tego procesu zahamować i nastąpi katastrofa dla całej Ziemi.

 Unfortunately, I did not get an answer from anyone. In each of these documents, I have indicated that, according to my understanding, there is a continuous increase in the size of the area not covered by snow and at some point this increase will be so fast that we will not be able to stop this process and there will be a disaster for the whole Earth.

W Polsce znalazłem dwóch profesorów fizyki zgadzających sie z moim opracowaniem. Jeden z nich oświadczył: tekst jest naukowo poprawny ale nie jest niepoprawny politycznie. Obydwaj wycofali się z naukowego poparcia mnie*.

In Poland I found two physics professors who agree with my study. One of them stated: The text is scientifically correct but not politically incorrect. Both of them withdrew from the scientific support of me*.

Ostatnio dwukrotnie w programie telewizyjnym Europe News były pokazywane stoki narciarskie w Alpach. Ten teren Alp był tylko częściowo pokryty śniegiem. Te obrazy uświadomiły mi grozę sytuacji, że Alpy w niedługim czasie będą pozbawione śniegu. Jesli tak się stanie to kula ziemska uzyska olbrzymie powierzchnie bezśnieżne, które będą absorbowały olbrzymie ilości dodatkowego ciepła powodując wzrost nierównowagi termodynamicznej.

Recently, the ski slopes in the Alps have been shown twice on the Europe News television programme. This area of the Alps was only partially covered with snow. These images made me realize the horror of the situation that the Alps will soon be free of snow. If this happens, the globe will have huge snow-free areas, which will absorb huge amounts of additional heat causing an increase in thermodynamic imbalance.

Mamy teraz do czynienia z szybkim wzrostem topnienia śniegu. Wzrastająca wielkość powierzchni bezśnieżnej powoduje wzrost absorbowanej energii słonecznej przez powierzchnię Ziemi, która znowu przyśpiesza topnienie lodowców. Jest to proces z dodatnim sprzężeniem zwrotnym takim jakie występuje w reakcjach jądrowych. Czego możemy spodziewać się po tym procesie w najbliższym okresie czasu: 

We are now dealing with a rapid increase in snow melting. The increasing size of the snow-free surface causes an increase in absorbed solar energy by the Earth’s surface, which again accelerates the melting of glaciers. This is a process with positive feedback such as in nuclear reactions. What can we expect from this process in the near future:

 • Całkowitego stopienia lodowców wysokogórskich. Proces ten powiększy obszar bezśnieżny i będzie dostarczał dodatkową ilość energii słonecznej w każdym roku
 • Całkowitego stopienia lodowców na Biegunie Północnym a następnie stopienia lodowców na Antarktydzie to jest na Biegunie Południowym.
 • Total melting of high mountain glaciers. This process will enlarge the snow-free area and will provide additional solar energy each year.
 • The total melting of glaciers in the North Pole and then the melting of glaciers in the Antarctic, that is, in the South Pole.

Na Antarktydzie i na Grenlandii znajduje sie 99 procent czystej wody pitnej na Ziemi. Dane te pochodzą z National Snow and Ice Data Center z Uniwersytetu w Colorado w USA. Stopienie lodów antarktycznych zwiększy poziom wód w oceanach o 60 metrów. Stopienie lodowca na Grenlandii podniesie poziom wód w oceanach o dalsze 6 metrów.

In Antarctica and Greenland there are 99 percent of clean drinking water on Earth. These data come from the National Snow and Ice Data Center of the University of Colorado, USA. Melting of Antarctic ice will increase water levels in the oceans by 60 meters. Melting of the glacier in Greenland will increase the water level in the oceans by further 6 meters.

Zdecydowałem się również o przejrzenie danych brytyjskich. Według danych brytyjskich objętość lodu na Antarktydzie wynosi 25.4 miliona kilometrów sześciennych.Gdy podzieliłem te objętość przez powierzchnię oceanów to wyszło mi, że samo stopienie lodów antarktycznych podniosłoby poziom wód antarktycznych o 70.2 metra, przy założeniu, stałej powierzchni oceanów.

I also decided to review the British data. According to British data, the volume of ice in the Antarctic is 25.4 million cubic killometers. When I divided this volume by the surface of the oceans, I found that the melting of the Antarctic ice alone would raise the level of the Antarctic waters by 70.2 meters, assuming a constant ocean surface.

Według informacji podawanych przez niektórych polskich naukowców wzrost poziomu wód oceanicznych jest mitem.

Stopienie lodowców na Antarktydzie i Grenlandii spowoduje zalanie północnych terenów Polski do Linii Płock – Zielona Góra.

According to information provided by some Polish scientists, the increase in the level of oceanic waters is a myth.

Melting of glaciers in Antarctica and Greenland will cause flooding of northern Poland to the Plock – Zielona Góra line.

Po stopieniu wszystkich lodowców będziemy mieli nowe akweny wodne, które bedą pochłaniały 97 procent dochodzącego do nich promieniowania słonecznego a jednocześnie będziemy pozbawieni powierzchni refleksyjnych jakimi były uprzednio lodowce. Fakt ten spowoduje jeszcze szybszy wzrost temperatury atmosfery ziemskiej. Ten wzrost temperatury w pewnym okresie zacznie zagrażać istnieniu życia na powierzchni Ziemi.

After melting all the glaciers, we will have new water bodies, which will absorb 97 percent of the incoming solar radiation and at the same time we will be deprived of the reflective surfaces that were previously glaciers. This fact will cause an even faster increase in the temperature of the Earth’s atmosphere. This increase in temperature will threaten the existence of life on the Earth’s surface at some time.

Poprostu może nie być możliwości powstrzymania tego procesu ze względu na absorbcję bardzo dużej ilości energii promieniowania słonecznego poprzez powiększone zbiorniki wodne.

It may simply not be possible to stop this process due to the absorption of very large amounts of solar energy through enlarged water reservoirs.

Wydaje mi się, że również moim obowiązkiem jest przedstawienie dodatkowego możliwego horroru. Kilka miesiecy temu oglądałem program telewizyjny, nie pamietam nazwy stacji. Pokazano tam ruiny miasta na znacznej głębokości w oceanie.

It seems to me that it is also my duty to present an additional possible horror. A few months ago I watched a TV show, I do not remember the name of the station. It showed the ruins of the city at a considerable depth in the ocean.

Co mogło być przyczyną takiej sytuacji. Zadajmy sobie pytanie czy globalne ocieplenie atmosfery ziemskiej może doprowadzić do zapaści lądu?

What could have caused this situation. Let us ask ourselves whether global warming of the Earth’s atmosphere can lead to a land collapse?

Porównajmy naszą Ziemię z kurzym jajem. Gdybyśmy objętość kuli ziemskiej narysowali w wymiarach kurzego jaja – skorupa ziemska byłaby proporcjonalnie cieńsza od skorupki na jajku. Skorupa na jaju kurzym jest jednorodna wymiarowo i jednorodna wytrzymałościowo. Skorupa ziemska jest wytrzymałościowo niejednolita. Po roztopieniu lodowców na Ziemi grozi nam podniesienie poziomu wód w oceanach o 66 metrów. 

Let us compare our Earth with a chicken egg. If we draw the volume of the globe in the dimensions of a chicken egg – the earth’s crust would be proportionally thinner than the crust on the egg. The crust on the chicken egg is dimensionally homogeneous and strength-homogeneous. The earth’s crust is endurance-homogeneous. After melting of glaciers on the Earth, we are in danger of raising the water level in the oceans by 66 meters. 

To oznacza dla prawie całej kuli ziemskiej dodatkowe obciążenie wynoszące 6.6 Tony siły na każdy metr kwadratowy Ziemi wszędzie tam gdzie poziom wody ulegnie wzrostowi o 66 metrów. Miejsca słabsze wytrzymałościowo mogą ulec przerwaniu. Jesli takie przerwy nastąpiłyby wokół pasm górskich wówczas część wysokich pasm górskich zanurzy się w ciekłej lawie znajdujacej się pod skorupą ziemską. 

This means for almost the entire globe an additional load of 6.6 tons of force per square meter of Earth wherever the water level increases by 66 meters. Places of weaker strength may be interrupted. If such interruptions occur around mountain ranges, part of the high mountain ranges will submerge in liquid lava under the earth’s crust. 

Po zaistnieniu takiej sytuacji na całej kuli ziemskiej skorupa ziemska może przypominać wielkie kry pływające w lawie z wnętrza Ziemi. Oczywiście, że wtedy zrobi się znacznie cieplej.

After such a situation, the Earth’s crust may resemble huge orifices floating in lava from inside the Earth. Of course, then it will get much warmer.

Polska powinna była wystąpić z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Do osiemnastego listopada 2019 roku istniała możliwość legalnego wystąpienia z Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. Polska nie skorzystała z tej możliwości. Zrobił to Prezydent Trump w ostatnim możliwym dniu. 

Poland should have withdrawn from the Paris Climate Agreement. Until the eighteenth of November 2019 there was a possibility of legal withdrawal from the Paris Climate Agreement. Poland did not take advantage of this possibility. President Trump did it on the last possible day.

Polska powinna wstrzymać wszelkie wpłaty z racji wytwarzanego przez Polskę dwutlenku węgla oraz wystąpić o zwrot dotychczasowych wpłat z racji dwutlenku węgla jako nienależnych z odsetkami i rozpocząć własną politykę walki z globalnym ociepleniem. 

Poland should withhold all payments for the carbon dioxide produced by Poland and request the reimbursement of existing carbon dioxide payments as undue with interest and start its own policy to combat global warming. 

Życzyłbym sobie ażeby przewidywany przeze mnie horror nie sprawdził się. Mamy w Polsce setki a może nawet tysiące profesorów i pracowników naukowo – dydaktycznych na uczelniach w dziedzinie fizyki oraz tysiace nauczycieli fizyki oraz miliony zdrowo myślących ludzi. Bardzo proszę o udowodnienie mi, że to co napisałem jest błędnie i nie spełni się. 

I wish that the horror I predicted would not work. In Poland we have hundreds or maybe even thousands of professors and research and teaching staff at universities in the field of physics and thousands of physics teachers and millions of healthy thinking people. Please prove to me that what I wrote is wrong and will not come true. 

Będę bardzo wdzięczny jeśli znajdzie sie ktoś i udowodni mi, że to wszystko co napisałem, że jest od rzeczy, że jest po prostu głupie.

Śpieszmy się do podjęcia wojny z globalnym ociepleniem bo przyszłość nie będzie wesoła.

Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej prelekcji.

I would be very grateful if someone would find me and prove to me that everything I wrote is from the point of view that it is just stupid.

Let’s hurry up to war with global warming because the future will not be fun.

Thank you for listening to my lecture.

 Chicago 2020-09-08

Uzupełnienie do mojej prelekcji dotyczącej globalnego ocieplenia /1/

Z podstawowej wiedzy z fizyki zawartej w mojej prelekcji /1/ wynika, że ze wzrostem wielkości nieośnieżonej powierzchni Ziemi wzrasta ilość obsorbowanej energii słonecznej przez powierzchnię Ziemi a tym samym powinien temu odpowiadać wzrost temperatury atmosfery ziemskiej. 

Supplement to my lecture on global warming /1/

From the basic knowledge of physics contained in my lecture /1/ it follows that with the increase in the size of the Earth’s snowless surface, the amount of the solar energy absorbed by the Earth’s surface increases and thus should correspond to the increase in temperature of the Earth’s atmosphere. 

W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z olbrzymim wzrostem wielkości nieśnieżonej powierzchni w Alpach. Prawdopodobnie podobny proces wystąpił w innych masywach górskich. Z moich obserwacji zmian temperatury dostrzegłem stabilizację a nawet spadek średnich temperatur w okresie lata bieżącego roku. 

Last year, there was a huge increase in the size of snowless area in the Alps. Probably a similar process occurred in other mountain massifs. From my observations of temperature changes I noticed stabilization and even decrease of average temperatures during the summer this year.

Doszedłem do wniosku, że musi zachodzić jakiś inny proces, który przeciwdziała wzrostowi temperatury atmosfery ziemskiej. Jedyną przyczyną, która mogłaby zawrócić bądż spowolnić proces wzrostu temperatury atmosfery ziemskiej może być tylko zmniejszenie się ilości energii słonecznej docierajacej do Ziemi od Słońca. W tym kierunku poszły moje poszukiwania.

I have come to the conclusion that there must be some other process that counteracts the rise in the Earth’s atmosphere temperature. The only reason that could turn back or slow down the process of the Earth’s atmosphere temperature rise could be the decrease of the solar energy reaching the Earth from the Sun. My search went in this direction.

Znalazłem że: od 2012 (według interpretacji autorów artykułu) mamy do czynienia z ciagłym procesem spadku ilości enegii słonecznej docierajacej do Ziemi od Słońca. Z załączonego wykresu można dostrzec powolny spadek nasłonecznienia rozpoczynajacy się w 1986 roku. 

I found that: since 2012 (as interpreted by the authors of the article) we have been dealing with a continuous process of decreasing the amount of solar energy reaching the Earth from the Sun. From the attached graph we can see a slow decrease of the sun’s radiation starting in 1986.

Znalazłem również artykuł informujący, że jest przewidywany okres małej ery lodowcowej, takiej jaką mieliśmy w siedemnastym wieku w Europie. Z Polski do Szwecji wówczas jeździło się na saniach. Szwedzkie wojsko przeszło wówczas przez Bałtyk i podbiło Holandię. 

I also found an article informing that there is a predicted period of a small ice age, such as we had in the 17th century in Europe. From Poland to Sweden you used to ride a sleigh. The Swedish army then crossed the Baltic Sea and conquered the Netherlands.

Klimatolodzy /2/ przyjmują, że okres zimnego słońca rozpoczął się w 2012 roku i będzie trwał przez trzydzieści lat. Żegnaj globalne ocieplenie. 

Climatologists /2/ assume that the period of cold sunshine began in 2012 and will last for thirty years. Farewell to global warming.

Na stronie ppzn.fc.pl znajduje się dokładniejszy opis procesu globalnego ocieplenia. Miałem szczęście w roku 2008 lub na początku 2009 roku znależć informację w internecie mówiącą, że po powierzchni Słońca widocznej od strony Ziemi przeleciało gigantyczne tsunami. Nie podano przyczyny tego zjawiska. Można domyślać się, że Słońce od strony niewidocznej zostało uderzone przez jakiś obiekt o dużej masie.

The ppzn.fc.pl website contains a more detailed description of the global warming process. I was lucky in 2008 or early 2009 to find information on the Internet that a giant tsunami flew over the surface of the Sun visible from the Earth. No reason for this phenomenon was given. One can guess that the Sun from the invisible side was hit by some heavy object.

Gwiazdka * oznacza niewielką różnice pomiędzy tekstem mówionym i zapisanym bez zmian merytorycznych

An asterisk * indicates a slight difference between the spoken and written text without any change in substance.

Adam Bednarczyk

Chyba dwa dni zabrało mi zapisanie tekstu mówionego I jeden dzień tłumaczenie. Napisz jakim powodzeniem cieszy sie tym materiał. Coś chyba ruszyło bo miałem chyba 500 zgłoszeń na Facebooku. Najwięcej wydaje mi się, że z Japonii. Codziennie mi zmieniali hasło. Teraz już nie mogę wejść na Faccebooka 

Pozdrawiam,
Adam

Uzupełnienie do mojej prelekcji dotyczącej globalnego ocieplenia

Chicago 2020-07-05

Uzupełnienie do mojej prelekcji dotyczącej globalnego ocieplenia /1/

Z podstawowej wiedzy z fizyki  zawartej w mojej prelekcji /1/ wynika, że ze wzrostem wielkości nieośnieżonej Ziemi powierzchni wzrasta ilość obsorbowanej energii słonecznej przez powierzchnię Ziemi  a tym samym powinien temu odpowiadać wzrost temperatury atmosfery ziemskiej.  W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z olbrzymim wzrostem wielkości nieśnieżonej powierzchni w Alpach. Prawdopodobnie podobny proces wystąpił w innych masywach górskich. Temu wzrostowi powierzchni nieosnieżonej nie towarzyszy  wzrost temperatury atmosfery ziemskiej. Doszedłem do wniosku, że musi zachodzić jakiś inny proces, który przeciwdziała wzrostowi temperatury atmosfery ziemskiej. W wyniku poszukwań znalazłem, że jest przewidywany okres małej ery lodowcowej, takiej jaka mieliśmy w siedemnastym wieku. Z Polski do Szwecji jeździło się saniami.  Szwedzkie wojsko przeszło przez Bałtyk i podbiło Holandię. 

Klimatolodzy /2/ przyjmują, że okres zimnego  słońca rozpoczął się w 2012 roku i będzie trwał przez trzydzieści lat. Żegnaj globalne ocieplenie. Na stronie ppzn.fc.pl mogą Państwo zobaczyć wykres podający spadek natężenia promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi w ostatnich latach. Nie podaję tego wykresu tutaj ponieważ nie chcę sie narazić na kłopoty z prawami autorskimi.

Miałem szczęście w roku 2008 lub na początku 2009 roku znależć informację w internecie mówiącą, że po powierzchni Słońca widocznej od strony Ziemi  przeleciało gigantyczne tsunami. Nie podano przyczyny tego zjawiska. 

Literatura:

 1. Adam Bednarczyk. Prezentacja przyczyn globalnego ocieplenia atmosfery ziemskiej.
 2. Climatologist: 30-Year Cold Spell Strikes Earth By Clayton B. Reid    |   Sunday, 16 November 2014 07:46 PM 

Ile Żydzi są winni Polakom?

„Sprawę długów kahalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec, historyk i historiozof profesor Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”. Według Konecznego dla żydowskich kahałów było „złotym interesem, żeby zapożyczać jak najwięcej u zamożniejszych Polaków; zadłużano się tak, aż strunka nareszcie pękła (…) W roku 1764 wyniosły długi organizacji żydowskich w ogóle bajeczną na owe czasy sumę półtrzecia miliona (tj. 2,5 miliona ówczesnych złotych), z czego około półtora miliona przypadło na pretensje duchowieństwa (przeważnie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów), a około 900 tys. złotych polskich na pretensje magnaterii.

Takiej sumy doliczono się w 1764 roku. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się! Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały zapewne poza spisem; drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jaki milion. (Por. F. Koneczny: „Cywilizacja żydowska”, Londyn 1974, s. 311). Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów świetnym sposobem na okradzenie Polaków (głównie magnaterii i duchowieństwa), czymś w rodzaju z dzisiejszych piramid finansowych.” – cytat.

Obiegowe złote polskie były równoważne polskim złotym czerwonym w proporcji w zależności od okresu od 4 do sześciu złotych obiegowych za jeden polski czerwony. Każdy polski złoty czerwony zawierał 3,5 grama złota. Przyjąłem średnią wartość jednego złotego czerwonego jako pięć złotych obiegowych.

2 500 000 złotych obiegowych jest równoważne 500 000 polskich złotych czerwonych.  Zawartość złota w 500 000 polskich złotych czerwonych wynosi:

500 000 złpc x 3,5 g/(złpc) = 1 750 000 [g]
Jedna uncja zawiera 31,1 [g]
Liczba uncji: 1 750 000 [g] / (31,1g/unc) = 56 270 uncji
Cena złota 2018 05 11 o szóstej rano wynosiła 1 320 USD za uncję co odpowiada sumie 74 276 527 USD

Pieniądze te pracowały dla Żydów przez (2018–1764) = 254 lata.

Wykorzystując te pieniądze Żydzi udzielali biednej szlachcie kredytów na wysokie odsetki. Przyniosło im to fortuny.

Żydzi najlepiej wiedzą, że pieniędzy nie pożycza się za darmo. Polacy tego doświadczyli po 1989 roku kiedy to odsetki wynosiły 30–40% a w jednym lat po 1989 r. około 80%.

Obciążmy ukradzioną kwotę odsetkami wynoszącymi tylko 5%, co obecnie daję sume do spłacenia:

74276527x(1,05)exp254 = 1,79x10exp13 = 17,9x10exp12 = 17,9 europejskich bilionów

Jeśli odejmiemy od tej sumy żądania żydowskie wynoszące 300 mld USD to w dalszym ciągu Żydzi maja do spłacenia tylko za tę jedną szkodę finansową wyrządzoną Polsce i Polakom 17,6 europejskich bilionów dolarów.

mgr inż. Adam Bednarczyk

PS

Obliczenia powyższe zostały zaprezentowane przeze mnie na zjeździe zorganizowanym przez Pana Prezydenta na uchodźtwie Hr Jana Zbigniewa Potockiego w dniu 2018.05.12

Proszę o upowszechnianie. Pragnę podziękować Panu Krzysztofowi Cierpiszowi redaktorowi Gazety Warszawskiej w Szwecji za przesłany mi akapit o długach żydowskich z książki p.t. Cywilizacja Żydowska napisanej przez Profesora Feliksa Konecznego.

Adam Bednarczyk
Warszawa 2018.05.11

850 mld USD odszkodowania dla Polski od Niemiec

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem przedstawiającym wyrok zasądzający odszkodowaniu dla Polski od Niemiec, który jest ignorowany przez media:

https://wolnemedia.net/850-mld-usd-odszkodowania-dla-polski-od-niemiec/

Europejski Sąd Polubowny Sąd Arbitrażowy w Ciechanowie w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. przyznał Polsce odszkodowanie 850 mld USD od Niemiec za zniszczenie Warszawy podczas II wojny światowej przez III Rzeszę. Wyroku nie można zrealizować w Polsce, ale można w Wielkiej Brytanii. Skierowano do brytyjskiego sądu wniosek o wydanie klauzuli wykonalności wyroku. Jeśli brytyjski sąd wyrok zaakceptuje, Niemcy będą musiały zapłacić 850 miliardów USD.

Informacja pochodzi od hrabiego Jana Zbigniewa Potockiego z audycji opublikowanej 16 kwietnia 2018 r.

Media w Polsce nie informują o tej sanacyjnej informacji. Poniżej zdjęcia wyroku sądu.
Jak czytamy w internecie: „Wyrok sądu arbitrażowego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego po uznaniu tegoż wyroku przez sąd państwowy, dotyczy to wyroków nienadających się do egzekucji, co następuje w formie postanowienia; albo po stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nadającego się do egzekucji, co następuje w formie nadania wyrokowi sądu arbitrażowego klauzuli wykonalności. odmowa uznania bądź stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nastąpić może wyłącznie gdy według ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz w wypadku gdyby uznanie bądź wykonanie wyroku było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).”

Hrabia jest postacią kontrowersyjną, gdyż formalnie występuje jako Prezydent Polski, gdyż uważa siebie za kontynuatora linii prezydentów II Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent na emigracji Kaczorowski, który przekazał władzę prezydentowi Lechowi Wałęsie, był według niego nielegalnym prezydentem. Szczegółowo wyjaśnia to na filmie poniżej.

Szczegółowo kwestie dziedziczenia władzy przez Potockiego omówiono TUTAJ. Linia władzy na wykresie niżej (kliknij by powiększyć).

Pan hrabia Jan Potocki ma zwolenników, ale również przeciwników oskarżających go o bycie samozwańcem, antysemitą i masonem (funkcję zawdzięcza dalekiemu kuzynowi Juliuszowi Nowinie-Sokolnickiemu, który przekazał mu insygnia władzy prezydenckiej). Ma również wrogów w obozie rządzących polityków, ponieważ uważa Konstytucję III RP (na mocy której sprawują władzę) za nielegalną.

Autorstwo: Maurycy Hawranek
Na podstawie: YouTube.com, Forum.bitcoin.pl
Źródło: WolneMedia.net