Ile Żydzi są winni Polakom?

„Sprawę długów kahalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec, historyk i historiozof profesor Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”. Według Konecznego dla żydowskich kahałów było „złotym interesem, żeby zapożyczać jak najwięcej u zamożniejszych Polaków; zadłużano się tak, aż strunka nareszcie pękła (…) W roku 1764 wyniosły długi organizacji żydowskich w ogóle bajeczną na owe czasy sumę półtrzecia miliona (tj. 2,5 miliona ówczesnych złotych), z czego około półtora miliona przypadło na pretensje duchowieństwa (przeważnie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów), a około 900 tys. złotych polskich na pretensje magnaterii.

Takiej sumy doliczono się w 1764 roku. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się! Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały zapewne poza spisem; drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jaki milion. (Por. F. Koneczny: „Cywilizacja żydowska”, Londyn 1974, s. 311). Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów świetnym sposobem na okradzenie Polaków (głównie magnaterii i duchowieństwa), czymś w rodzaju z dzisiejszych piramid finansowych.” – cytat.

Obiegowe złote polskie były równoważne polskim złotym czerwonym w proporcji w zależności od okresu od 4 do sześciu złotych obiegowych za jeden polski czerwony. Każdy polski złoty czerwony zawierał 3,5 grama złota. Przyjąłem średnią wartość jednego złotego czerwonego jako pięć złotych obiegowych.

2 500 000 złotych obiegowych jest równoważne 500 000 polskich złotych czerwonych.  Zawartość złota w 500 000 polskich złotych czerwonych wynosi:

500 000 złpc x 3,5 g/(złpc) = 1 750 000 [g]
Jedna uncja zawiera 31,1 [g]
Liczba uncji: 1 750 000 [g] / (31,1g/unc) = 56 270 uncji
Cena złota 2018 05 11 o szóstej rano wynosiła 1 320 USD za uncję co odpowiada sumie 74 276 527 USD

Pieniądze te pracowały dla Żydów przez (2018–1764) = 254 lata.

Wykorzystując te pieniądze Żydzi udzielali biednej szlachcie kredytów na wysokie odsetki. Przyniosło im to fortuny.

Żydzi najlepiej wiedzą, że pieniędzy nie pożycza się za darmo. Polacy tego doświadczyli po 1989 roku kiedy to odsetki wynosiły 30–40% a w jednym lat po 1989 r. około 80%.

Obciążmy ukradzioną kwotę odsetkami wynoszącymi tylko 5%, co obecnie daję sume do spłacenia:

74276527x(1,05)exp254 = 1,79x10exp13 = 17,9x10exp12 = 17,9 europejskich bilionów

Jeśli odejmiemy od tej sumy żądania żydowskie wynoszące 300 mld USD to w dalszym ciągu Żydzi maja do spłacenia tylko za tę jedną szkodę finansową wyrządzoną Polsce i Polakom 17,6 europejskich bilionów dolarów.

mgr inż. Adam Bednarczyk

PS

Obliczenia powyższe zostały zaprezentowane przeze mnie na zjeździe zorganizowanym przez Pana Prezydenta na uchodźtwie Hr Jana Zbigniewa Potockiego w dniu 2018.05.12

Proszę o upowszechnianie. Pragnę podziękować Panu Krzysztofowi Cierpiszowi redaktorowi Gazety Warszawskiej w Szwecji za przesłany mi akapit o długach żydowskich z książki p.t. Cywilizacja Żydowska napisanej przez Profesora Feliksa Konecznego.

Adam Bednarczyk
Warszawa 2018.05.11

850 mld USD odszkodowania dla Polski od Niemiec

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem przedstawiającym wyrok zasądzający odszkodowaniu dla Polski od Niemiec, który jest ignorowany przez media:

https://wolnemedia.net/850-mld-usd-odszkodowania-dla-polski-od-niemiec/

Europejski Sąd Polubowny Sąd Arbitrażowy w Ciechanowie w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. przyznał Polsce odszkodowanie 850 mld USD od Niemiec za zniszczenie Warszawy podczas II wojny światowej przez III Rzeszę. Wyroku nie można zrealizować w Polsce, ale można w Wielkiej Brytanii. Skierowano do brytyjskiego sądu wniosek o wydanie klauzuli wykonalności wyroku. Jeśli brytyjski sąd wyrok zaakceptuje, Niemcy będą musiały zapłacić 850 miliardów USD.

Informacja pochodzi od hrabiego Jana Zbigniewa Potockiego z audycji opublikowanej 16 kwietnia 2018 r.

Media w Polsce nie informują o tej sanacyjnej informacji. Poniżej zdjęcia wyroku sądu.
Jak czytamy w internecie: „Wyrok sądu arbitrażowego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego po uznaniu tegoż wyroku przez sąd państwowy, dotyczy to wyroków nienadających się do egzekucji, co następuje w formie postanowienia; albo po stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nadającego się do egzekucji, co następuje w formie nadania wyrokowi sądu arbitrażowego klauzuli wykonalności. odmowa uznania bądź stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nastąpić może wyłącznie gdy według ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz w wypadku gdyby uznanie bądź wykonanie wyroku było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).”

Hrabia jest postacią kontrowersyjną, gdyż formalnie występuje jako Prezydent Polski, gdyż uważa siebie za kontynuatora linii prezydentów II Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent na emigracji Kaczorowski, który przekazał władzę prezydentowi Lechowi Wałęsie, był według niego nielegalnym prezydentem. Szczegółowo wyjaśnia to na filmie poniżej.

Szczegółowo kwestie dziedziczenia władzy przez Potockiego omówiono TUTAJ. Linia władzy na wykresie niżej (kliknij by powiększyć).

Pan hrabia Jan Potocki ma zwolenników, ale również przeciwników oskarżających go o bycie samozwańcem, antysemitą i masonem (funkcję zawdzięcza dalekiemu kuzynowi Juliuszowi Nowinie-Sokolnickiemu, który przekazał mu insygnia władzy prezydenckiej). Ma również wrogów w obozie rządzących polityków, ponieważ uważa Konstytucję III RP (na mocy której sprawują władzę) za nielegalną.

Autorstwo: Maurycy Hawranek
Na podstawie: YouTube.com, Forum.bitcoin.pl
Źródło: WolneMedia.net

Sposób na zawrócenie procesu globalnego ocieplenia Ziemi

Warszawa 2017-12-11
Adam Bednarczyk
Warszawa
P.401051

Sposób na zawrócenie procesu globalnego ocieplenia Ziemi

Celem opracowania o nazwie: Sposób na zawrócenie procesu globalnego ocieplenia Ziemi jest przedstawienie możliwości eliminacji szkodliwych skutków do tej pory nazywanego w literaturze efektu cieplarnianego w połączeniu ze zmniejszaniem strat ciepła na ogrzewanie budynków w okresie zimowym, zmniejszeniem przegrzewania się budynków w okresie letnim, regulacją temperatur szklarni, do regulacji temperatury zbiorników wodnych jak na przykład jezior, basenów pływackich a nawet mórz. Ażeby tego dokonać należy stworzyć możliwość regulacji ilością energii słonecznej absorbowanej przez kulę ziemską w okresie całego roku. Czytaj dalej

The method of removing the global warming

Adam Bednarczyk, MSc in Eng. Warsaw 2017.12.11
Warsaw, Poland
Citizen: PL/US

The method of removing the global warming /lit.1/

There is no need to reduce the amount of CO2 in the Earth’s atmosphere in order to decrease the Earth’s temperature. By mounting mirrors or painting objects white on the Earth’s surface to reflect solar energy we can decrease the temperature of the Earth without reducing CO2 in the Earth’s atmosphere. After analyzing thermal and solar data, I see it is possible to make the Earth’s temperature go down by increasing the Earth’s albedo only. Czytaj dalej

To administrators of the countries engaged in process of lowering the Earth’s temperature

Warsaw 2017.06.30

This document is addressed to administrators of the countries engaged in process of lowering the Earth’s temperature.

Adam Bednarczyk, MSc in Eng.
Citizen: PL/US
Temporarily in Poland

There is no need to reduce the amount of CO2 in the Earth’s atmosphere in order to decrease the Earth’s temperature. By mounting mirrors or painting objects white on the Earth’s surface to reflect solar energy we can decrease the temperature of the Earth without reducing CO2 in the Earth’s atmosphere. After analyzing thermal and solar data, I see it is possible to make the Earth’s temperature go down by increasing the Earth’s albedo only.

Czytaj dalej

Do administracji państw zaangażowanych w eliminację efektu cieplarnianego

Warszawa  2017.06.30

Ten dokument jest adresowany do administracji państw zaangażowanych w eliminację efektu cieplarnianego.                                                                            

MSc in Eng. Adam Bednarczyk
adam2309@live.com
Obywatel: PL/US

Nie ma potrzeby redukcji ilości dwutlenku węgla w celu obniżenia średniej temperatury atmosfery ziemskiej. Poprzez zainstalowanie  zwierciadeł oraz malowanie obiektów wystawionych na działanie promieniowania słonecznego farbami refleksyjnymi możemy sterować ilością energii słonecznej dostarczanej do atmosfery ziemskiej.    Czytaj dalej

Dzisiejsza tragedia Polaków i Słowian

Artykuł włoskiego eksperta wojskowego Manlio Dinucci , wyjaśnia autentyczny cel i niebezpieczeństwa związane z instalacją nowego „systemu obrony przeciwrakietowej”  NATO w Polsce i Rumunii[i].  Autor opiera się przy tym na publicznych informacjach jego amerykańskiego producenta Lockheed Martin’a[ii].  System startowy Mark 4 przystosowany jest do wystrzeliwania zarówno „any-rakiet”, jak i (ofensywnych) rakiet. W tej sytuacji wystrzelone z pomorskiej bazy NATO rakiety typu „Tomahawk cruise missile”[iii] dosięgną bez trudności główne rosyjskie centra.  Ponieważ rakiety tego typu lecą tuż na ziemią, nie ma możliwości ich przechwycenia.

Czytaj dalej