850 mld USD odszkodowania dla Polski od Niemiec

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem przedstawiającym wyrok zasądzający odszkodowaniu dla Polski od Niemiec, który jest ignorowany przez media:

https://wolnemedia.net/850-mld-usd-odszkodowania-dla-polski-od-niemiec/

Europejski Sąd Polubowny Sąd Arbitrażowy w Ciechanowie w wyroku z 12 kwietnia 2018 r. przyznał Polsce odszkodowanie 850 mld USD od Niemiec za zniszczenie Warszawy podczas II wojny światowej przez III Rzeszę. Wyroku nie można zrealizować w Polsce, ale można w Wielkiej Brytanii. Skierowano do brytyjskiego sądu wniosek o wydanie klauzuli wykonalności wyroku. Jeśli brytyjski sąd wyrok zaakceptuje, Niemcy będą musiały zapłacić 850 miliardów USD.

Informacja pochodzi od hrabiego Jana Zbigniewa Potockiego z audycji opublikowanej 16 kwietnia 2018 r.

Media w Polsce nie informują o tej sanacyjnej informacji. Poniżej zdjęcia wyroku sądu.
Jak czytamy w internecie: „Wyrok sądu arbitrażowego ma moc równą wyrokowi sądu państwowego po uznaniu tegoż wyroku przez sąd państwowy, dotyczy to wyroków nienadających się do egzekucji, co następuje w formie postanowienia; albo po stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nadającego się do egzekucji, co następuje w formie nadania wyrokowi sądu arbitrażowego klauzuli wykonalności. odmowa uznania bądź stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego nastąpić może wyłącznie gdy według ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu polubownego oraz w wypadku gdyby uznanie bądź wykonanie wyroku było sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).”

Hrabia jest postacią kontrowersyjną, gdyż formalnie występuje jako Prezydent Polski, gdyż uważa siebie za kontynuatora linii prezydentów II Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent na emigracji Kaczorowski, który przekazał władzę prezydentowi Lechowi Wałęsie, był według niego nielegalnym prezydentem. Szczegółowo wyjaśnia to na filmie poniżej.

Szczegółowo kwestie dziedziczenia władzy przez Potockiego omówiono TUTAJ. Linia władzy na wykresie niżej (kliknij by powiększyć).

Pan hrabia Jan Potocki ma zwolenników, ale również przeciwników oskarżających go o bycie samozwańcem, antysemitą i masonem (funkcję zawdzięcza dalekiemu kuzynowi Juliuszowi Nowinie-Sokolnickiemu, który przekazał mu insygnia władzy prezydenckiej). Ma również wrogów w obozie rządzących polityków, ponieważ uważa Konstytucję III RP (na mocy której sprawują władzę) za nielegalną.

Autorstwo: Maurycy Hawranek
Na podstawie: YouTube.com, Forum.bitcoin.pl
Źródło: WolneMedia.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *