Ile Żydzi są winni Polakom?

„Sprawę długów kahalnych szczegółowo opisał słynny naukowiec, historyk i historiozof profesor Feliks Koneczny w książce „Cywilizacja żydowska”. Według Konecznego dla żydowskich kahałów było „złotym interesem, żeby zapożyczać jak najwięcej u zamożniejszych Polaków; zadłużano się tak, aż strunka nareszcie pękła (…) W roku 1764 wyniosły długi organizacji żydowskich w ogóle bajeczną na owe czasy sumę półtrzecia miliona (tj. 2,5 miliona ówczesnych złotych), z czego około półtora miliona przypadło na pretensje duchowieństwa (przeważnie Jezuitów, Dominikanów i Franciszkanów), a około 900 tys. złotych polskich na pretensje magnaterii.

Takiej sumy doliczono się w 1764 roku. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się! Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały zapewne poza spisem; drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jaki milion. (Por. F. Koneczny: „Cywilizacja żydowska”, Londyn 1974, s. 311). Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone. W ten sposób niespłacone długi kahalne okazały się dla Żydów świetnym sposobem na okradzenie Polaków (głównie magnaterii i duchowieństwa), czymś w rodzaju z dzisiejszych piramid finansowych.” – cytat.

Obiegowe złote polskie były równoważne polskim złotym czerwonym w proporcji w zależności od okresu od 4 do sześciu złotych obiegowych za jeden polski czerwony. Każdy polski złoty czerwony zawierał 3,5 grama złota. Przyjąłem średnią wartość jednego złotego czerwonego jako pięć złotych obiegowych.

2 500 000 złotych obiegowych jest równoważne 500 000 polskich złotych czerwonych.  Zawartość złota w 500 000 polskich złotych czerwonych wynosi:

500 000 złpc x 3,5 g/(złpc) = 1 750 000 [g]
Jedna uncja zawiera 31,1 [g]
Liczba uncji: 1 750 000 [g] / (31,1g/unc) = 56 270 uncji
Cena złota 2018 05 11 o szóstej rano wynosiła 1 320 USD za uncję co odpowiada sumie 74 276 527 USD

Pieniądze te pracowały dla Żydów przez (2018–1764) = 254 lata.

Wykorzystując te pieniądze Żydzi udzielali biednej szlachcie kredytów na wysokie odsetki. Przyniosło im to fortuny.

Żydzi najlepiej wiedzą, że pieniędzy nie pożycza się za darmo. Polacy tego doświadczyli po 1989 roku kiedy to odsetki wynosiły 30–40% a w jednym lat po 1989 r. około 80%.

Obciążmy ukradzioną kwotę odsetkami wynoszącymi tylko 5%, co obecnie daję sume do spłacenia:

74276527x(1,05)exp254 = 1,79x10exp13 = 17,9x10exp12 = 17,9 europejskich bilionów

Jeśli odejmiemy od tej sumy żądania żydowskie wynoszące 300 mld USD to w dalszym ciągu Żydzi maja do spłacenia tylko za tę jedną szkodę finansową wyrządzoną Polsce i Polakom 17,6 europejskich bilionów dolarów.

mgr inż. Adam Bednarczyk

PS

Obliczenia powyższe zostały zaprezentowane przeze mnie na zjeździe zorganizowanym przez Pana Prezydenta na uchodźtwie Hr Jana Zbigniewa Potockiego w dniu 2018.05.12

Proszę o upowszechnianie. Pragnę podziękować Panu Krzysztofowi Cierpiszowi redaktorowi Gazety Warszawskiej w Szwecji za przesłany mi akapit o długach żydowskich z książki p.t. Cywilizacja Żydowska napisanej przez Profesora Feliksa Konecznego.

Adam Bednarczyk
Warszawa 2018.05.11

1 myśl w temacie “Ile Żydzi są winni Polakom?

  1. Gdybyśmy wystąpili z tymi roszczeniami do żydów , to zapewne , zaraz na drugi dzień napadłoby na Polskę TSUE ! Ja osobiście nie wierzę w to ,że przed tym TSUE obroniłyby nas żydowsko – niemieckie Leopardy ? Nie jest to żaden antysemityzm , a tylko obrona przed anty polonizmem i bezczelnością narodu żydowskiego , którego nawet moderator nie chroni , bo pisanie słowa „żyd” z małej litery nie podkreśla na czerwono ! Nie da się już przed nimi jak bronić , mają światowe media , sądy , i mogą już robić oszuści co chcą !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *